Friday, December 08, 2006

NOBORUYA


NOBORUYA, originally uploaded by takekazu.

Kodak Gold 400、結構いい感じの発色です。

Canon AE-1 Program, Canon FL 50mm F1.8
Kodak Gold 400

Post a Comment